Portret Jana Michalskiego

  • portret Jana Michalskiego

Portret Jana Michalskiego

Portret Jana Michalskiego, II poł. XVIII w. olej na płótnie, własność Muzeum Collegium Maius. Zakres prac: oczyszczenie, dublaż miejscowy, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie powierzchni, przygotowanie do ekspozycji. Wymiary: 45x60 cm.
portret Jana Michalskiego