Matka Boska Włodzimierska

Matka Boska Włodzimierska

Matka Boska Włodzimierska. Ikona kopia technologiczna. Ikona ukraińska XVI w., tempera jajowa na desce drewnianej, zaprawa kredowo-klejowa. Fot. N. Kucia, Kraków, grudzień 2001.