Kopia polichromii Głowy wawelskiej, XIV w.

Kopia polichromii Głowy wawelskiej, XIV w.

Kopia polichromii Głowy wawelskiej, XIV w., kopia technologiczna, tempera kazeinowa i jajowa na zaprawie kredowo-klejowej / wymiary: 45 x 30 x 35 cm / Widok z Przodu. Fot. N. Kucia, Kraków, wrzesień 2000 /