Archanioł Michał

Archanioł Michał

Archanioł Michał, kopia wizualna ikony z Muzeum ikon w Sanoku, tempera jajowa na desce na zaprawie kredowo-klejowej, złoto płatkowe na pulmencie. Widok z przodu. Fot. N. Kucia, Kraków, grudzień 2000.