Scaliola, kopia półkolumny

Scaliola, kopia półkolumny

Scaliola, kopia półkolumny z kościoła św. Idziego w Krakowie, barwiony w masie stiuk gipsowo-klejowy, polerowany – stucco-lustro na postumencie gipsowym. Fot. N. Kucia, Kraków, sierpień 2001.