Pokłon Trzech Króli - fragment

Pokłon Trzech Króli - fragment

Pokłon Trzech Króli, kopia technologiczna fragmentu fresku autorstwa Benozzo Gozzoliego z kaplicy pałacu Uffizi we Florencji, XVI w. Fresk renesansowy, barokowy, bizantyjski, suchy, szkło wodne, enkaustyczny, sgrafitto. Fot. N. Kucia, Kraków, lipiec 2001.