Portret Justyny.

Portret Justyny.

Portret Justyny, studium portretowe w glinie. Widok z boku. Fot. N. Kucia, Kraków, lipiec 1999.