Portret Grażyny

Portret Grażyny

Portret Grażyny, portretowe w glinie – odlew gipsowy.