Portret Piotra

  • ok

Portret Piotra

Portret Piotra, studium portretowe w glinie. Widok z przodu ¾. Fot. N. Kucia, Kraków, kwiecień 1999.ok