Portret Adama

  • Wymiary: 42 x 26 x 31 cm / orientacyjna cena: 400 pln / Fot. 04: Fot. N. Kucia, Kraków, czerwiec 1999.

Portret Adama

Portret Adama, studium portretowe w glinie. Widok z przodu ¾. Fot. N. Kucia, Kraków, czerwiec 1999.

Wymiary: 42 x 26 x 31 cm / orientacyjna cena: 400 pln / Fot. 04: Fot. N. Kucia, Kraków, czerwiec 1999.